Studium na Novém Zélandu

Mnoho lidí jezdí za studiem angličtiny nebo na univerzitu do Velké Británie, Kanady, USA či Austrálie. Studium na Novém Zélandu stojí trochu v pozadí. To je škoda, protože cena vzdělávání a životní náklady nejsou tak vysoké.

Studium angličtiny

Angličtina je oficiálním jazykem Nového Zélandu. Proto Nový Zéland láká studenty z celého světa, kteří si chtějí zlepšit tento jazyk. I samotná interakce s místními obyvateli pomůže zlepšit si angličtinu. Mnoho cizinců si ale zvolí nějaký jazykový kurz.

Jazykové certifikáty

Kratší, ale intenzivní jazykové pobyty často umožňují studentům, aby na závěr složili certifikát z jazyka. Ten jim může pomoci v další kariéře, jako důkaz, že jejich angličtina je na požadované úrovni.

Jedním z těchto certifikátů je TOEFL, který uznávají země po celém světě. Používá se zejména jako důkaz znalosti angličtiny při přijetí na anglicky mluvící univerzitu.

TOEIC se zaměřuje na business angličtinu. Vyžadují ho zejména mezinárodní společnosti pro určité pozice.

Standardizované testy pro studenty, jejichž mateřským jazykem není angličtina, se nazývají IELTS. Obdobné testy organizuje univerzita v Cambridgi, jako je například FCE. Jsou uznávány zejména v Evropě, ale i na Novém Zélandu.

Jak si vybrat jazykovou školu?

Jazykové školy, které nabízejí kurzy angličtiny pro cizince, jsou velmi rozšířené. Například Auckland má takových škol několik desítek. Proto zvažte, která škola pro vás bude ta pravá.

Zaměřte se na délku kurzu. Zvolte si kurz podle toho, kolik týdnů plánujete být na Novém Zélandu.

Pokud je pro vás atraktivní kombinace studium a práce nebo se chcete zcela ponořit do učení, zvažte, zda se zapsat na intenzivní celodenní nebo jen večerní kurz.

Čeho chcete na konci kurzu dosáhnout? Pokud potřebujete konkrétní certifikát, zapište se do kurzu, který na něj připravuje.

Jistě pro vás bude podstatná i cena kurzu, zázemí školy a recenze studentů.

Studium na univerzitě

Na Novém Zélandu můžete studovat na osmi univerzitách. Všechny jsou na vysoké úrovni. Předměty se vyučují v malých skupinkách a mezinárodní vyučující jsou přísně vybíráni podle své kvality.

Aby vás přijali, musíte splnit požadavky konkrétní univerzity a prokázat dostatečnou znalost angličtiny. Za terciární vzdělání se platí školné. To se velmi liší v závislosti na druhu a délce studijního programu na jednotlivých univerzitách.

Nejlepší univerzitou pro studium na Novém Zélandu je University of Auckland. Tvoří ji osm fakult a studuje na ní přes 40 000 studentů.

Další kvalitní univerzitou je University of Otago, která leží v Dunedinu na Jižním ostrově. Je asi o polovinu menší než aucklandská univerzita.

Ve městě Christchurch najdete University of Canterbury. Má asi 15 000 studentů, ale nabízí mnoho programů od umění, přes medicínu až po lesnictví.

Vyhlášenou univerzitou pro studium práva a humanitních disciplín je Victoria University of Wellington na Severním ostrově.

Další  univerzity jsou University of Waikato, Massey University, Lincoln University a Auckland University of Technology.

Všech osm jich patří do předních 450 univerzit na světě.

Studium na odborné škole

Na Novém Zélandu také existují různé odborné školy, které se na rozdíl od univerzit zaměřují na praktické využití odborných poznatků.

Zahrnují 18 technologických institutů a polytechnik, obchodní akademie, odborné školy zaměřující se na cestovní ruch apod. Například v Aucklandu najdete Cornell Institute of Business and Technology nebo International Travel College.

Výhodou odborných škol je to, že je naleznete i v menších městech, kde můžete ušetřit na životních nákladech. Můžete tak také být blíže přírodě. Například v Queenstownu najdete Queenstown Resort College, která se zaměřuje na turismus a hotelnictví.

Studijní víza potřebná pro studium na Novém Zélandu

Pokud chcete absolvovat studium na Novém Zélandu, musíte mít odpovídající typ víza. Pokud jedete jen na tříměsíční poznávací cestu a využíváte bezvízový styk, nesmíte se zapsat k žádnému studiu.

Cestujete-li na Nový Zéland na working holiday víza, můžete se zapsat na kratší kurzy v maximální délce šesti měsíců.

Jestliže hodláte studovat denní studium na Novém Zélandu po dobu delší než tři měsíce, budete muset mít přímo studijní vízum. Výhodou je, že Nový Zéland uděluje studentská víza s pracovním povolením. Můžete si tak při studiu přivydělávat až 20 hodin týdně.