Turistické vízum na Nový Zéland. Návod 2024. Registrace NZeTA

Nový Zéland je nádherná země, která nabízí spoustu příležitostí k cestování. Ročně přiláká několik tisíc Čechů, které neodradí velká vzdálenost od České republiky a ceny letenek. Přispívá k tomu například i to, že při pobytu do tří měsíců není třeba žádat o žádné turistické vízum na Nový Zéland. Potřeba je jen online cestovní registrace NZeTA. Jak dlouho trvá vyřízení, jaké dokumenty potřebujete a jaké jsou poplatky?

Podíváme se i na případy, když chcete odletět na Nový Zéland na dlouhodobý pobyt, delší než 3 měsíce. V takovém případě musíte žádat o Visitor víza a proces žádosti je trochu složitější.

Visa Waiver Visitor Visa

Dobrá zpráva je, že Česká republika má s Novým Zélandem domluven bezvízový styk. To znamená, že státní občané České republiky nemusí předem žádat o turistické vízum na Nový Zéland, pokud doba jejich pobytu na Novém Zélandu bude kratší než tři měsíce. Po ověření vaší cestovní registrace NZeTA (návod níže), dostanete jen razítko do cestovního pasu na hranicích.

Předpokladem ale je, že cíl vaší návštěvy je turistika, případně návštěva přátel. Pokud byste chtěli podstoupit na Novém Zélandu lékařská vyšetření nebo přímo léčbu, museli byste o vízum žádat.

Zajímavostí je, že kromě České republiky mají s Novým Zélandem domluveny Visa Waiver Visitor Visa i další země EU včetně Slovenska.

NZeTA, cestovní registrace

cestovní registrace NZeTA

Pozor, musíte ale před příletem požádat a obdržet NZeTA, tzv. New Zealand Electronic Travel Authority. Jedná se o cestovní registraci bez které vás nepustí do letadla při letu na Nový Zéland. NZeTA se uděluje na 2 roky a můžete ji tak použít pro více návštěv.

Přestože tedy letíte na Nový Zéland na dobu kratší než 3 měsíce za turistickými účely, je potřeba vyřídit si NZeTA online před odletem a obdržet potvrzení.

 • Poplatek za zpracování žádosti o NZeTA je 17 NZD pro žádost provedenou přes mobilní aplikaci nebo 23 NZD za žádost provedenou na stránkách imigračního úřadu.
 • Turistický poplatek je 35 NZD za osobu a splatný spolu s žádostí o NZeTA.
 • NZeTA i turistický poplatek je vázaný na konkrétní číslo cestovního pasu (při změně cestovního pasu je nutná přeregistrace)
 • Žádost o NZeTA je většinou zprocesována do 72 hodin od podání.
 • Cestovní registrace NZeTA platí po dobu 2 let.

Žádost o NZeTA procesujte pouze na oficiálních webových stránkách nebo oficiální mobilní aplikaci.

https://nzeta.immigration.govt.nz/

Visitor víza

O turistické vízum na Nový Zéland se musí požádat předem, pokud je plánován pobyt delší než tři měsíce. Může být uděleno až na devět měsíců.

Pokud jste držiteli visitor víza, nesmíte v zemi pracovat. Visitor vízum ale umožňuje na Novém Zélandu studovat po dobu až tří měsíců. Pokud si tedy chcete po cestování zlepšit angličtinu jazykovým kurzem, půjde o vhodnou volbu.

Do své žádosti o vízum můžete zahrnout i svého partnera a děti, které jsou mladší 19 let.

Podmínky pro udělení

Aby vám mohlo být turistické vízum na Nový Zéland uděleno, musíte prokázat, že máte finanční prostředky na to, abyste mohli podporovat sebe a osoby, které jste zahrnuli do své žádosti. Je vyžadováno, abyste měli alespoň 1000 NZD na měsíc pobytu.

Musíte mít také zpáteční letenku z Nového Zélandu nebo dostatek prostředků, abyste si ji mohli koupit.

Podmínkou pro udělení víza je i čistý trestní rejstřík.

Lhůty pro podání a možnost prodloužení

O vízum můžete požádat kdykoliv. To je velká výhoda oproti working holiday visa, které je omezeno časově a kvótou.

Prodloužit visitor visa nelze. Musíte požádat o nové nebo o jiný typ víza, pokud chcete v zemi například pracovat.

Dokumenty a poplatky

O vízum se žádá online. K žádosti musíte doložit naskenované dokumenty, které prokazují, že splňujete podmínky pro udělení víza. Bude se jednat o:

 • cestovní pas,
 • výpisy z bankovního účtu nebo podobný doklad, že máte prostředky na zajištění svého pobytu,
 • popřípadě zpáteční letenku (bude stačit, pokud budete mít dostatek prostředků na účtu),
 • výpis z evidence rejstříku trestů přeložený do angličtiny.

Za visitor víza se platí 211 NZD. Poplatek zaplatíte kreditní nebo debetní kartou Visa, MasterCard nebo UnionPay. Imigračnímu úřadu trvá zpracovat turistická víza kolem jednoho měsíce. Následně vás vyrozumí e-mailem., zda vám bylo vízum uděleno.

Povolení vstupu do země

Ať už jedete jen na krátký pobyt, nebo máte udělené vízum, na Nový Zéland se dostanete pouze, pokud je vám na hranicích povolen vstup do země.

O povolení vstupu do země požádáte vyplněním příletové karty, kterou vám dají na palubě letadla.

Povolení vstupu do země uděluje do cestovního dokladu imigrační úředník na letišti při pasové kontrole. Záleží na jeho rozhodnutí, zda vám bude vstup do země umožněn.

Aby imigrační kontrola proběhla bez problémů, doporučujeme mít s sebou kromě řádně vyplněné příletové karty:

 • cestovní doklad, který bude platný po dobu vašeho pobytu,
 • nachystaný alespoň zhruba plán cesty, který ukážete imigračním úředníkům, včetně adres, kde budete bydlet,
 • výpisy z účtu nebo jiné doklady, které prokazují vaše úspory,
 • doklad o tom, že máte zpáteční letenku s datem od letu před uplynutím lhůty, na kterou je vám povolen vstup na Nový Zéland.

Rozhodně s sebou nevozte žádné zakázané zboží, jako je například čerstvé jídlo. Zboží, které se musí deklarovat, uveďte v příletové kartě.