Víza na Nový Zéland

Ať už se chystáte na Nový Zéland za poznáním, studiem či prací, musíte nejprve splnit předpoklady pro vstup do země. Základem je cestovní doklad platný ještě další tři měsíce po vstupu a případně platné vízum. Zjistit si zda a jaká víza na Nový Zéland budete potřebovat a následně si je vyřídit, je tedy jednou z prvních věcí, které musíte před cestou vyřešit.

Vstup na Nový Zéland bez víza

Turisté z České republiky si nemusí vyřizovat žádné vízum, pokud plánují po Novém Zélandu pouze cestovat a jejich pobyt bude kratší než tři měsíce.

K povolení vstupu do země musí turisté splnit tyto požadavky:

  • doložit koupenou zpáteční letenku s návratem do tří měsíců,
  • mít platný pas
  • předložit doklad o dostatečných prostředcích na účtu (pro tři měsíce alespoň 40 000 Kč).

Turistické vízum

Pokud chcete, aby vaše dovolená byla delší, budete potřebovat turistické vízum, které se uděluje až na 9 měsíců. K žádosti o vízum můžete připojit svého partnera a děti mladší 19 let.

Studentská víza

Nový Zéland láká studenty z celého světa ke studiu na špičkových vzdělávacích institucích. Pro studenty z Česka existují různé varianty studentských víz. Záleží,zda chtějí na škole strávit semestr nebo zde absolvovat celý studijní program, zda nemá jejich škola se školou na Novém Zélandu uzavřenou bilaterální smlouvu apod.

Například pro studenty, kteří chtějí na Novém Zélandu absolvovat prezenční studium delší než 3 měsíce, se uděluje vízum na čtyři roky. Studenti ale musí mít finanční prostředky na zaplacení studia.

Předpokladem pro získání studentských víz je přijetí na školu na Novém Zélandu a doložení potvrzení o studiu.

Držitelé studentských víz mohou ve školním roce pracovat maximálně 20 hodin týdně, o prázdninách ale i na plný úvazek.

Working holiday vízum

Czech working holiday vízum je určeno pro mladé občany České republiky,kteří si chtějí užít cestování po Novém Zélandu a u toho studovat nebo pracovat.

Pokud hodláte při working holiday pracovat, může být vízum uděleno na 12 měsíců. Držitelé whs víz ale nemohou uzavřít pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Zájemci o studium na novozélandských školách mohou whs vízum získat na půl roku.

Předpokladem je, že žadatelé o whs víza na Nový Zéland mají dostatek prostředků na účtu.V současnosti je to ekvivalent 4 200 NZD.

Working Holiday Extention Work Visa slouží k prodloužení WHS víz. S jeho pomocí lze pobyt natáhnout ještě o tři měsíce. Využít jej ale mohou pouze lidé, kteří alespoň 3 měsíce pracovali na sezónních pracích na vinicích nebo v ovocných sadech.

Pracovní vízum

Pokud chcete pracovat, budete potřebovat některý z typů pracovního víza na Nový Zéland. Jeho vyřízení je často velmi složité, je potřeba doložit spoustu dokumentace. Bude záležet na tom, zda již máte nabídku práce na Novém Zélandu, potom vám s vyřizováním víza může pomoci zaměstnavatel.

Nový Zéland nabízí různé druhy víz podle druhu práce. Udělí vám proto spíše vízum, pokud budete pracovat v odvětví, kde chybí lidé. Speciální víza na Nový Zéland jsou určena pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Partnerské vízum

Partnerská víza na Nový Zéland jsou určena jednak pro partnery novozélandských občanů nebo pro manžele či partnery držitelů některých víz.

Partnerství musí být stabilní a musíte se svým partnerem žít. Je přitom jedno, zda žijete v manželství, registrovaném partnerství nebo „na hromádce“. Nový Zéland je pokroková země.

Jak získat vízum na Nový Zéland

Žádost o vízum lze zaslat poštou do vízového centra Nového Zélandu, které sídlí v Londýně nebo podat online. Working holiday vízum lze vyřídit pouze online.

Přes internet lze vyřídit většinu běžných víz. Podat žádosti online je rychlejší a jednodušší. Musíte vyplnit dotazníky, přiložit požadované dokumenty a svou pasovou fotografii. Zaplatíte pak platební kartou vízový poplatek.

Následně vám bude vydáno vízum. Nepůjde však o štítek nalepený do pasu, ale o eVisa. Nový Zéland má elektronický systém, ve kterém jsou eVisas uchovávána. Lze si vytisknout průvodní dopis, který obsahuje detaily o typu eVisa. Papírové vízum je vydáváno jen na základě speciální žádosti.

Emigrace na Nový Zéland

Emigrovat do cizí země není jednoduché. I Nový Zéland podmiňuje udělení trvalého pobytu nejrůznějšími požadavky. Většinou lze získat až po určité pracovní integraci a dvou letech pobývání v zemi.

Získat statut rezidenta je však z dlouhodobého hlediska nezbytné. Neomezuje totiž dobu pobytu na území, dává přístup k sociálním dávkám a zdravotnímu pojištění a je předpokladem k získání novozélandského občanství.

Podmínky pro vstup do země

Příletová karta

Na palubě letadla dostanete příletovou kartu, kterou musíte vyplnit a odevzdat při pasové kontrole. V kartě uvedete své osobní údaje, a zaškrtnete, jaké věci si vezete s sebou.

Samozřejmostí je, že se nedováží zbraně, drogy, pornografické materiály.

Musíte deklarovat všechno jídlo a organické produkty, které si s sebou vezete. Nový Zéland je izolovaný ostrov, který si snaží chránit svou přírodu a předcházet zavlečení parazitů či chorob. Čerstvé potraviny, maso, ovoce, zelenina či různé sazeničky se nemohou dovážet vůbec. Pokud jste je vzali s sebou,budete je muset při příletu vyhodit.

Pokud potřebujete léky, můžete si s sebou vzít zásobu na tři měsíce.

Za špatně vyplněnou příletovou kartu hrozí pokuta 400 novozélandských dolarů (NZD). V pochybnostech je lepší danou věc raději uvést a při pasové kontrole se zeptat, zda je její dovoz povolen.

Na letišti

Při pasové kontrole s vámi imigrační úředník provede krátký pohovor, ve kterém ověřuje vaši totožnost. Zjišťuje, proč na Nový Zéland jedete a co vezete s sebou.

Je dobré mít připraven plán cesty, který celníkům ukážete. Budou chtít vědět, kde budete ubytovaní, případně kdo budou vaši zaměstnavatelé.

Bezcelní limity

Po pasové kontrole si vyzvednete zavazadla a případně půjdete proclít zboží.

Bezcelní dovoz alkoholických nápojů nesmí překročit na tři lahve tvrdého alkoholu a 4,5 litru vína nebo piva.

Maximálně si můžete přivézt 50 cigaret či 50 gramů tabáku.

Zaplatit clo byste měli za všechno zboží nad 700 NZD, zboží určené k prodeji či pro podnikatelské účely.

Deklarovat je třeba také finanční prostředky nad 10 000 NZD. Jde o opatření proti financování organizovaného zločinu.

Přihlašovací povinnost

Na Novém Zélandu není pro cizince obecně stanovena přihlašovací povinnost na cizinecké policii. Návštěvníci jsou registrováni na letišti,

Oficiální zdroje pro vízové záležitosti

Tento článek je čistě informační. Je potřeba si vždy ověřit na oficiálních vládních stránkách Nového Zélandu, zda se některé skutečnosti nezměnily.

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu): https://www.mfat.govt.nz

Komplexní informace o vízech naleznete na stránkách imigračního úřadu. Přes ně se také dát požádat o víza na Nový Zéland online.

New Zealand Immigration: https://www.immigration.govt.nz/