Working holiday víza na Nový Zéland

Nový Zéland leží na jihozápadě Tichého oceánu. Jen málo míst je od České republiky více vzdáleno. Přesto se jedná o oblíbenou destinaci, která každý rok láká stovky Čechů na pracovní pobyt, studium angličtiny a nádhernou krajinu. Dostupným jej činí především smlouva, kterou má Česká republika s Novým Zélandem. Díky ní může ročně přes tisíc mladých lidí využít tzv. Working Holiday víza na Nový Zéland.

Co jsou Working Holiday víza?

Working Holiday čili pracovní prázdniny představují způsob, jak mohou mladí lidé sbírat zkušenosti, cestovat a pracovat v cizí zemi.

Working Holiday vízum kombinuje turistické vízum s pracovním či studijním vízem. S WH vízem můžete na Novém Zélandu buď až 12 měsíců pracovat nebo půl roku studovat.

Kromě Nového Zélandu mohou Češi vyjíždět i do Austrálie a Kanady, a v omezené míře do Chile, Izraele, Japonska, Jižní Koreje a na Tchaj-wan.

Jak získat vízum na Nový Zéland?

Předpokladem získání WH víza je, že splníte všechny podmínky pro žádost, která se podává online. Najdete ji na stránkách New Zealand Immigration. Celý proces a všechny instrukce jsou samozřejmě v angličtině.

Přihlaš se a získej informační náskok. Zasíláme tipy, rady a doporučení, jak ušetřit při cestě na Nový Zéland.

WH víza 2019

V roce 2019 se možnost podat žádost otvírá 6. března 2019 v 10.00 novozélandského času, tedy v České republice už 5. března 2019 v 22.00.

Protože na udělení víz je určena kvóta 1 200 lidí, doporučujeme podat žádost co nejdříve.

Při podání žádosti mějte nachystané všechny dokumenty oskenované ve formátu pdf. Pokud vám něco bude chybět, zašle vám imigrační úřad e-mail, ve kterém vás požádá o dodání dalších podkladů. Raději si tedy v e-mailové schránce pravidelně kontrolujte i složku s nevyžádanou poštou.

Poplatek za podání žádosti činí 245 NZD. Musíte ho uhradit platební kartou Visa nebo MasterCard.

Imigrační úřad většinou o žádosti rozhoduje do šestnácti dnů od jejího podání.

Poté, co imigrační úřad o vaší žádosti rozhodne, dostanete od něj e-mail. V systému si pak můžete zkontrolovat stav své žádosti. V případě, že je WH vízum uděleno, bude vám vystaveno tzv. eVisa. Nedostanete tedy štítek do pasu, ale novozélandské úřady budou moci při příletu elektronicky zkontrolovat, že jste WH vízum obdrželi.

Žádost o Working Holiday víza na Nový Zéland ze zahraničí

Jak již bylo uvedeno výše, žádost o víza se podává online. Nemusíte tedy být v České republice, když ji podáváte.

Nový Zéland ani nepožaduje, abyste při podání žádosti měli v České republice trvalý pobyt. Hlavní je, že jste držiteli českého cestovního pasu. Z České republiky ale musíte doložit výpis z rejstříku trestů. I když ten si můžete vyřídit na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, počítejte s tím, že jeho vyřízení může trvat několik týdnů.

Požadavky na získání working holiday víza na Nový Zéland

Prokázání totožnosti

Když podáte žádost o vízum, musíte doložit svou identitu. To znamená, že musíte online uvést informace uvedené v pasu. Dejte pozor, abyste vyplnili všechny údaje správně. Nový Zéland dále požaduje, aby byl při vstupu do země váš pas platný ještě 15 měsíců.

Věk

Working Holiday víza na Nový Zéland jsou určena pro mladé lidi, kteří ještě nemají své rodiny. Proto je omezen věk žadatelů o WH víza. Musíte mít mezi 18 a 35 lety. Věk bude imigrační úřad ověřovat podle pasu.

Státní občanství

Musíte být státním občanem České republiky. I když máte v České republice trvalý pobyt a žijete zde celý život, ale jste například státní občan Vietnamu, nemůžete o Czech Working Holiday žádat.

Trestní bezúhonnost

Nový Zéland na svém území nechce lidi, kteří nemají „dobrý charakter“. K podání žádosti se proto musí dodat výpis z evidence rejstříku trestů. Ten si vyřídíte přes CzechPoint na poště. Dejte si však pozor. V okamžiku, kdy jej budete dokládat k žádosti o WH vízum, nesmí být starší 6 měsíců. Navíc musí být úředně přeložen do angličtiny.

Dobrá víra

Do žádosti o vízum a do příletové karty nesmíte uvádět nepravdivé údaje, musíte tedy tzv. být v dobré víře. Imigrační úředníci zjišťují, jestli jste při podání žádosti nelhali a jestli opravdu hodláte opustit Nový Zéland a nechcete zůstat v zemi nelegálně po vypršení platnost víza.  Pokud žádáte o working holiday víza, měli byste je použít k účelu, pro který jsou určené. Tedy například neuzavírat dohodu o práci na dobu neurčitou apod.

Úmysl opustit Nový Zéland

Musíte mít zpáteční letenku nebo dostatek peněz, abyste si ji koupili. Zpáteční letenku nebo doklad o vaší finanční situaci budou imigrační úředníci chtít vidět při vašem příletu do země.

Finanční zabezpečení

Nový Zéland se chce vyhnout tomu, aby držitelé víz žádali o sociální dávky. Požaduje proto, aby žadatelé o vízum měli dostatek prostředků, ze kterých mohou svůj pobyt na Novém Zélandu financovat. Minimální částka je 4 200 NZD. Že tímto obnosem disponujete, budete muset prokázat například výpisy z účtu, cestovními šeky apod.

Zdravotní stav

Předpokladem pro vydání WH víza je dobrý zdravotní stav. Pokud jste byli v posledních pěti letech vice než tři měsíce v zemi, kde se ve zvýšené míře vyskytuje tuberkulóza, musíte dodat lékařské vyšetření, případně rentgen plic.

Jinak nic k žádosti dokládat nemusíte, ale imigrační úřad vám může zaslat e-mail, ve kterém bude lékařské vyšetření z nějakého důvodu vyžadovat.

O WH vízum lze žádat pouze jednou

Nesměli jste mít Working Holiday víza na Nový Zéland někdy v minulosti. To platí, i když jste tenkrát na Nový Zéland nakonec nejeli. Pokud jste byli na WH jinde (např. v Kanadě) tak to nevadí.

Postup po udělení Working Holiday víza na Nový Zéland

Platnost víz

Poté, co vám bude vízum uděleno, musíte na Nový Zéland odcestovat do dvanácti měsíců, jinak již vízum nemůžete použít.

Lhůta, po kterou vízum platí, začíná běžet od okamžiku, kdy přijedete na Nový Zéland. Nemusíte na něm zůstávat po celou dobu. Víza vám po dobu své platnosti umožňují vycestovat a vrátit se do země, jakkoliv budete chtít.

Povolení ke vstupu do země

Povolení ke vstupu do země bude uděleno poté, co vyplníte příletovou kartu a projdete imigrační kontrolou. Vstup vám může být odepřen, pokud imigrační úředníci usoudí, že jste přestali splňovat podmínky udělení víza či nejste schopni prokázat, že máte dostatečné prostředky pro život na Novém Zélandu.

Za dostatečné prostředky se považuje 4 200 NZD. Budete muset předložit doklady, které vaše prostředky prokazují, jako je třeba výpis z účtu. Úředníci budou také chtít vidět, jestli máte zajištěnu zpáteční letenku nebo peníze, za které lze koupit.

Cestovní pojištění

Pro pobyt na Novém Zélandu musíte mít cestovní pojištění, které pokrývá i hospitalizaci v nemocnici. Při vstupu do země budete předkládat doklad, že pojištění máte zařízeno.

Podmínky práce na Novém Zélandu

Working Holiday jsou myšleny jako pracovní pobyt. Legálně pracovat můžete celých 12 měsíců. Při příjezdu do země ale nemusíte mít ještě uzavřenou pracovní smlouvu, dokonce ani žádnou nabídku práce.

Pracovat na Novém Zélandu můžete v jakémkoliv odvětví, ale nesmíte uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Vaše práce musí samozřejmě být legální, proto doporučujeme uzavřít se zaměstnavatelem písemnou pracovní smlouvu. Mimochodem, práce se nesmí týkat poskytování sexuálních služeb, ačkoliv je prostituce na Novém Zélandu legální.

Pro práci na Novém Zélandu si budete potřebovat zařídit bankovní účet a IRD daňové číslo.

Podmínky studia

Studovat na Novém Zélandu s WH vízem můžete maximálně šest měsíců pobytu.

Co když vízum vyprší?

Po vypršení víza musíte opustit zemi, jinak v ní pobýváte nelegálně a hrozí vám deportace. WH vízum lze prodloužit o tři měsíce, pokud jste pracovali na vinici nebo v ovocných sadech.