Novozélandské daňové číslo (IRD)

Novozélandské daňové číslo, známé také jako Inland Revenue Department (IRD) number, je identifikační číslo používané na Novém Zélandu pro účely správy daní.

Co je Novozélandské daňové číslo (IRD)

Novozélandské daňové číslo (IRD) je jedinečné identifikační číslo, které je přiděleno jednotlivcům, firmám a organizacím registrovaným na Novém Zélandu pro účely správy daní. Slouží k identifikaci daňových povinností a práv subjektu v rámci novozélandského daňového systému.

Daňové číslo se používá pro různé daňové účely, jako je placení daní, podávání daňových přiznání, komunikace s Inland Revenue Department (IRD), získávání daňových benefitů a dalších daňových povinností a práv.

Správa novozélandského daňového čísla je důležitá pro dodržování daňových povinností a zákonných požadavků na Novém Zélandu. Je důležité mít platné a správné daňové číslo, pokud jste rezident nebo registrovaný subjekt na Novém Zélandu, a pravidelně aktualizovat své údaje u Inland Revenue Department (IRD) v případě změn.

Proč potřebujete Novozélandské daňové číslo (IRD)

Abyste mohli začít dostávat mzdu od svého zaměstnavatele na Novém Zélandu, musíte mu poskytnout své novozélandské daňové číslo.

Je vhodné zažádat o IRD číslo co nejdříve po vašem příletu na Zéland. Pokud letíte na WHS víza, pak to bude jeden z prvních kroků po příletu.

Existuje možnost dočasně pracovat i bez IRD čísla, pokud se domluvíte se zaměstnavatelem, že vaše žádost o IRD číslo je již v procesu a souhlasíte s tím, že se výplata mzdy odloží na pozdější termín.

Pokud nemáte IRD číslo a nechcete odkládat výplatu mzdy, zaměstnavatel je povinen strhnout ze mzdy srážkovou daň ve výši 45 %. Vyplatí se tedy počkat s termínem výplaty až na dobu, kdy budete mít IRD číslo.

Jak získat Novozélandské daňové číslo (IRD)

Daňové číslo je obvykle přidělováno Inland Revenue Department (IRD) na základě žádosti, kterou musí podat jednotlivec, firma nebo organizace registrovaná na Novém Zélandu. Žádost lze podat online nebo prostřednictvím papírového formuláře.

Postup žádosti o Novozélandské daňové číslo (IRD)

  1. Žádost o Novozélandské daňové číslo (IRD) může být podána online na webových stránkách Inland Revenue Department (IRD) nebo prostřednictvím papírového formuláře. Žádost obsahuje informace o vaší identitě, adresu, daňové povinnosti a další relevantní údaje.
  2. Odeslat žádost: Po vyplnění žádosti ji odešlete na Inland Revenue Department (IRD) buď online nebo poštou.
  3. Prokázat totožnost: Pro ověření vaší totožnosti může být vyžadováno poskytnutí dokladů, jako je například kopie pasu nebo jiných identifikačních dokumentů.
  4. Počkat na vyřízení: Po odeslání žádosti a ověření vaší totožnosti budete muset počkat na vyřízení žádosti Inland Revenue Department (IRD). Čas zpracování žádosti se může lišit a závisí na aktuálních pracovních zatíženích.
  5. Obdržení Novozélandského daňového čísla (IRD): Po schválení žádosti obdržíte své Novozélandské daňové číslo (IRD) formou písemného oznámení od Inland Revenue Department (IRD). Toto číslo bude sloužit k identifikaci vašich daňových povinností a práv na Novém Zélandu.

Pomoc s vyplněním formuláře

Někteří cestovatelé se bohužel mohou setkat s problémem, kdy online žádost o IRD číslo na Novém Zélandu skončí chybou „Your identity could not be verified“. V takovém případě bude nutné vyhledat poštu nebo pobočku Inland Revenue, abyste mohli podat žádost osobně.

Formulář, který vyplňujete je označen číslem IR742.

České daňové identifikační číslo je vaše rodné číslo.

Seznam poboček pošt na Novém Zélandu